• Hjem
  •  » 
  • Møteoversikt for Filadelfia Ørje

Møteoversikt for Filadelfia Ørje

Mai

Onsdag 22.  mai  2019 19:00 Felles bønnemøte, Bergstrøm i Aremark
Felles bønnemøte. Bergstrøm i Aremark.
Torsdag 23.  mai  2019 19:00 Kafékveld, Filadelfia
Jostein m/venner deltar.

Juni

Søndag 2.  juni  2019 11:00 Fellesmøte, Filadelfia Tøcksfors
Fellesmøte i Filadelfia Tøcksfors.
Rune Davidsen taler.
Kirkekaffe etter møtet.
Onsdag 5.  juni  2019 19:00 Felles bønnemøte, Filadelfia Tøcksfors
Felles bønnemøte i Filadelfia Tøcksfors.
Søndag 16.  juni  2019 18:00 Ibra møte, Filadelfia
Informasjon om Ibra`s mediearbeid.
Sang av Ruth og Ole Johnny Larring.

Med forbehold om endringer