• Hjem
  •  » 
  • Historie

Historie

Filadelfia Ørje fikk en solid ryggrad når bygdas to menigheter slo seg sammen i 1935. Tidligere var det menighet både i Rødenes og i Ørje. Disse slo seg sammen og tok navnet Ørje og Rødenes Pinsemenighet. I nyere tid har navnet blitt endret til Filadelfia Ørje.

I tidens løp har menigheten blitt betjent av flere forstandere/pastorer. I dag styres menigheten av et lederråd på 4-5 valgte personer.

Bildene under gir et glimt av menighetslivet fra midten av sekstiårene.

Menighetsmusikk

Menighetsmusikk
F.v. Astrid Haugen (bak) Anders Spernes, Helge Bråthen, Borgny Andresen, Aslaug Bråthen, Reidar Bråthen, Tora Aaseby, Leif Aaseby (bak), Gudrun Hermanseter, ukjent (bak Gudrun Hermanseter).

Eldsteråd

Eldsteråd
F.v. Harald Søbyskogen, Oskar Haugen, Anders Spernes, Edvart Andresen, Gudmunn Andresen og Petter Hermanseter.

Menighetsmusikk

Menighetsmusikk
F.v. Ingrid Dammyr, Astrid Haugen, Helge Bråthen, Borgny Andresen, Leif Aaseby, Andres Spernes, Aslaug Bråthen, Tora Aaseby, Marie Rakstad, Gudrun Hermanseter, Solveig Bråthen og Oskar Haugen.