Møteoversikt for Filadelfia Ørje

Juli

God sommer!

Vi har ikke møter i Juli, kalenderen vil bli oppdatert fortløpende med flere møter for høsten.

Med forbehold om endringer | Skriv ut

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.
Hebr 13,8

VIP Filadefia Ørje

Filadelfia Ørje
Myraveien 10
Postboks 142
1870 Ørje

Kontonummer:
1050 07 65866

E-post:  filadelfiaorje@online.no

Veibeskrivelse